Khuyến mãi tháng 8

Khuyến mãi giảm giá phòng

Hải Tiến Resort áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá phòng từ 10 đến 20%.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08//2018 cho các booking phòng nghỉ từ 05/8 đến 30/9/2018.

 (Không áp dụng giảm giá cho giai đoạn từ 31/8 đến 03/9/2018)

Hải Tiến Resort áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá phòng từ 10 đến 20%.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08//2018 cho các booking phòng nghỉ từ 05/8 đến 30/9/2018.

 (Không áp dụng giảm giá cho giai đoạn từ 31/8 đến 03/9/2018)

Chi tiết vui lòng liên hệ: 02373 505 288 - 02373 200 388 - 0979 48 58 98

email: haitieneuro@gmail.com hoặc bienhaitien@gmail.com.

Trân trọng.